Tag: uji

Këshilla

Uji i detit i shëron këto sëmundje të përhapura

Deti sjell përfitime dhe lehtësime në rrugët e frymëmarrjes si: Alergjitë respiratore, sinusin, astmën, rikuperimin nga ftohjet dhe sëmundjet e tjera të frymëmarrjes, problemet e shkaktuara nga pirja e duhanit dhe ndikimet nga agjentë kimikë. Përmirëson dëmtimet dhe dhimbjet e kockave si: Zhvendosjet, shtrembërimet, thyerjet, […]