Këto janë produktet që kanë më së paku pesticide

Disa nga produktet, të cilat përmbajnë sasi më të vogël të pesticideve dhe janë më pak të konstaminuara janë:

  1. Avokado– Grupi punues i Mjedisit ka listuar avokadon si produktin më të pastër në botë. Në të gjitha testet e bëra vetëm 1% e tyre kanë rezultuar që përmbajnë një sasi të vogël të pesticideve.
  2. Misri– Këtë vit krahas avokados edhe misri është cilësuar si një nga produktet më të pastra, të cilat nuk përmajnë asnjë pesticid. Egziston vetëm një sasi vogël e misrit nëpër botë e cila është gjenetikisht e përpunuar nga njerëzit dhe nuk rezulton e pastër.
  3. Ananasi– Ky frut tropikal zë pozitën e tretë në mesin e frutave që nuk përmbajnë papastërti. Që nga viti 2004, Grupi Punues I Mjedisit – një organizatë e pavarur për mjedisin, ka gjetur vetëm 47 raste në të cilat ky frut ka përmbajtur disa lloje të pesticideve.
  4. Qepa– edhe qepa krahas efekteve pozitive që ka është nje nga produktet më të pastra pa asnjë përmabajtje pesticidesh.
  5. Papajat– Organizatat punuese dhe mbrojtëse të mjedisit tregojnë se edhe ky frut është shumë i pastër dhe nuk ka përmbajtje të papastërtive. Këta fruta egzistojnë edhe në një formë të modifikuar, mirëpo njerëzit duhet t’i shmangen dhe të konsumojnë papajën organike,
  6. Patëllxhani– është gjithashtu një nga produktet më të pastra që mund t’i konsuojmë.
  7. Asparagusi– është kosnideruar gjithmonë si një nga produktet që janë më së paku të kontaminuara.
  8. Kivi – njihet për vlerat e tij të pastërtisë dhe sasisë së ulët të pesticideve.

Produktet e tjera të cilat bëjnë pjesë në këtë listë janë: lakra e gjelbër, lulelakra, pjepri, brokoli këpurdhat dhe shalqiri.